آدم کلا نباید توجه کنه.

 

 

 

انتظارات و توقعات آدم‌ها عجیبه. اگه بری بگی خوشحالم٬ میگن ای بی درد مرفه! ای خودنما! ای متظاهر! اگه هم بری بگب ناراحتم٬ میگن ای بدبخت افسرده‌ی دپرس! ای نق‌زن غرغرو! ای بدبین!

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید